Styrelsen 2016-2017

Niina Bergring, ordförande

Lotta Miiros, sekreterare

Päivi Riutta-Nykvist, kassör

Roger Sittnikow, allt i allo

Andrea Nevalainen, Hemsideansvarig

Marina Paqvalén, Föreläsningsansvarige

Hanna Dulieu 

Harriett Francis-Enholm

Ylva Wilen 

Lärarrepresentanter

Darling Esselström-Antikainen

Josefine Eriksson