Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla!

Genom att betala medlemsavgiften bidrar du till den värdefulla verksamhet som Hem och skola vid Granhultsskolan ordnar för att främja elevernas välmående i skolgången. Vi står bl.a. för

  • ordnande av evenemang som t.ex. Bokens kväll, föredrag och teaterföreställningar
  • ordnande av kurser som t.ex. seglingseftis
  • ordnande av kampanjer som t.ex. Bokens månad och Motionskampanjen
  • anskaffningar och donationer t.ex. i form av böcker och bidrag till klassombuden
  • utdelning av stipendier

Medlemsavgiften är 10 € per elev per läsår och den betalas i två rater.

  1. 30 € / elev för åk 1-3 betalas då eleven går i åk1
  2. 30 € / elev för åk 4-6 betalas då eleven går i åk4

Nya elever betalar 10 € / läsår, från och med det år de börjar i Granhultsskolan.

Inbetalningsuppgifter

Mobile Pay: 1174CB (Hem och skola vid granhultsskolan r.f, Nicolina Zilliacus) 

Eller konto FI33 4055 0010 2796 32 (Hem och skola vid granhultsskolan r.f).

Meddela barnets namn och klass i samband med betalningen.

 

Tack för att ni vill vara med och stöda vår viktiga verksamhet!